Jak ustawić druk dwustronny w PDF?

Jak ustawić drukowanie dwustronne?

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. W oknie dialogowym Drukowanie na liście Nazwa drukarki wybierz drukarkę, której chcesz użyć. Kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru. W obszarze opcji drukowania dwustronnegokliknij strzałkę, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Jak przygotować Plik do druku dwustronnego?

Kliknij kartę Plik. Kliknij przycisk Drukuj. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Druk jednostronny, a następnie kliknij pozycję Ręczny druk dwustronny.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: