Jak ustawić dokładne wymiary drukowanego obrazka?

Jak wydrukować coś o konkretnych wymiarach?

W oknie dialogowym Drukowanie kliknij Więcej opcji. Zaznacz opcję Skaluj, aby dopasować multimedia, aby zeskalować zdjęcie i dopasować je do wymiarów drukowanej strony lub materiału. Aby określić własny rozmiar drukowanego obrazu, wprowadź żądane wartości w polach Wysokość i Szerokość.

Jak drukować na wymiar?

Z menu podręcznego wybierz pozycję Paper Handling (Postępowanie z papierem). Wybierz Scale to fit paper size (Dopasuj wydruk do rozmiaru papieru). Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania). Wybierz odpowiednie żądane ustawienia i kliknij Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: