Jak ustawić automatyczny Druk dwustronny?

Jak ustawić w drukarce drukowanie dwustronne?

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. W oknie dialogowym Drukowanie na liście Nazwa drukarki wybierz drukarkę, której chcesz użyć. Kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru. W obszarze opcji drukowania dwustronnegokliknij strzałkę, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Jak wyłączyć na stałe druk dwustronny?

Najpierw z rozwijanych opcji wybieramy „Plik – drukuj”. W opcjach drukowania, które powinny być widoczne z lewej strony, wybieramy te, które dotyczą stron. W następnej kolejności należy rozwinąć menu „Druk jednostronny” i wybrać tam ręczny druk dwustronny.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: