Jak uruchomić bufor wydruku Windows 10?

Jak uruchomić ponownie bufor wydruku?

Jak ręcznie zatrzymywać i wznowić pracę bufora wydruku Aby zatrzymywać bufor wydruku, w wierszu polecenia wpisz polecenie net stop spooler, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby uruchomić bufor wydruku, w wierszu polecenia wpisz polecenie net start spooler, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Jak wyłączyć bufor wydruku Windows 10?

Wybierz przycisk Start, w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyrażenie Usługi, a następnie wybierz Usługi z listy wyników. Wybierz kartę Standardy, a następnie kliknij dwukrotnie plik Bufor wydruku na liście usług. Wybierz pozycję Zatrzymaj, a następnie wybierz pozycję OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: