Jak sprawdzić przebieg drukarki Canon?

Jak sprawdzić przebieg drukarki?

Wchodząc w tryb użytkownika i przechodząc do głównego menu ustawień (w zależności od modelu może być nazwana „ustawienia”, „narzędzia” itp.) znajdziemy wybór licznika, a także polecenie: „drukuj stan licznika”. Drukarka w tym momencie pobierze kartkę i powinna na niej wydrukować informacje diagnostyczne.

Jak sprawdzić poziom tuszu w drukarce Canon mg2550s?

Kliknij przycisk monitora stanu znajdujący się w pasku zadań. Zostanie wyświetlone okno Canon IJ Status Monitor (Monitor stanu Canon IJ). Aby otworzyć aplikację Canon IJ Status Monitor, gdy urządzenie nie drukuje, otwórz okno konfiguracji sterownika drukarki i kliknij opcję View Printer Status…

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: