Jak sprawdzić poziom tuszu w drukarce Epson Windows 10?

Jak sprawdzić poziom tuszu w Epson?

Otwórz sterownik drukarki, kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie kliknij przycisk EPSON Status Monitor 3. Zostanie wyświetlona grafika ze stanem pojemnika na tusz.

Jak wyrównać poziom tuszu w drukarce Epson?

Uruchom program narzędziowy Head Cleaning (Czyszczenie głowicy), aby wyczyścić zatkane dysze tuszu. Uruchom program narzędziowy Print Head Alignment (Wyrównanie głowicy drukującej). Wyczyść pole wyboru High Speed (Duża szybkość) w oknie Advanced (Zaawansowane) w sterowniku drukarki (Windows).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: