Jak sprawdzić jaki tusz do drukarki?

Jak sprawdzić poziom tuszu w drukarce Epson Windows 10?

Otwórz sterownik drukarki, kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie kliknij przycisk EPSON Status Monitor 3. Zostanie wyświetlona grafika ze stanem pojemnika na tusz.

Jak sprawdzić model drukarki?

Numer jest wydrukowany na etykiecie i można go znaleźć z tyłu lub wewnątrz drukarki (patrz ilustracja poniżej). Struktura numeru seryjnego modelu i-SENSYS zależy od typu modelu, co omówiono poniżej. Jeśli produkt oferuje tylko funkcję drukowania, numer seryjny zawiera 10 znaków i składa się z 4 liter i 6 cyfr, np.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: