Jak sprawdzić IP komputerów w sieci?

Jak sprawdzić adres IP na komputerze?

kliknij Menu Windows > System > Wiersz polecenia, wpisz w pasku: ipconfig, w wierszu IPv4 Address znajdziesz swój adres IP.

Jak sprawdzić wszystkie urządzenia w sieci?

W celu wykrycia urządzeń połączonych z siecią nie trzeba używać żadnych zewnętrznych programów. Wystarczy przejść do ustawień routera i odczytać wskazane informacje. Wpisz w polu adresu przeglądarki adres IP routera. Najczęściej będzie to: 192.168.8.1.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: