Jak sprawdzić do którego portu COM jest podłączone urządzenie?

Jak sprawdzić który port jest zajęty?

Jak sprawdzić port IP na Windowsie? Uruchom wiersz poleceń. Wewnątrz wiersza poleceń wpisz netstat -aon. Powinna wyświetlić się lista zajętych portów internetowych wraz z identyfikatorami procesów (PID).

Jak sprawdzić podłączone urządzenia?

Kliknij przycisk Start w lewym dolnym roku pulpitu.Kliknij prawym przyciskiem opcję Komputer.Kliknij opcję Właściwości.Kliknij opcję Menedżer urządzeń.Sprawdź, czy w grupie Stacje dysków pojawia się wpis SONY WALKMAN USB Device (Urządzenie USB Sony Walkman).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: