Jak sprawdzić czy drukarka może drukować dwustronnie

Jak ustawić Drukowanie dwustronne HP?

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu HP ( ). Następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania, po czym kliknij kartę Funkcje. W obszarze Ustawienia oszczędzania papieru z listy Drukowanie obustronne wybierz opcję Automatycznie. Zmień inne ustawienia zgodnie z wymaganiami.

Jak ustawić automatyczne Drukowanie dwustronne?

Sprawdzanie, czy drukarka ma funkcję automatyczne drukowania dwustronnegoKliknij kartę Plik.Kliknij pozycję Drukuj.W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Druk jednostronny. Jeśli pozycja Druk dwustronny jest dostępna, drukarka jest skonfigurowana do drukowania dwustronnego.

Czemu drukarka nie drukuje obustronnie?

Przestarzały sterownik drukarki może być nieodpowiedni dla nowej wersji systemu, co spowoduje problem z drukowaniem na obu stronach papieru. W tym wypadku pomóc może: Windows Update i zainstalowanie proponowanych nowych wersji sterowników.

Jak wyłączyć Drukowanie dwustronne?

Najpierw z rozwijanych opcji wybieramy „Plik – drukuj”. W opcjach drukowania, które powinny być widoczne z lewej strony, wybieramy te, które dotyczą stron. W następnej kolejności należy rozwinąć menu „Druk jednostronny” i wybrać tam ręczny druk dwustronny.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: