Jak sprawdzić czy drukarka jest podłączona do komputera

Jak sprawdzić jaka drukarka jest podłączona do komputera?

Wprowadź „ping (ping)”, przyciśnij spację, wprowadź adres IP drukarki, a następnie przyciśnij Enter.

Jak sprawdzić drukarkę?

Za pomocą List/Test Print Menu (Lista/Strony testowe) na panelu operacyjnym, można wydrukować stronę konfiguracyjną, aby sprawdzić, czy drukarka działa poprawnie oraz określić jej stan i ustawienia. Można wydrukować bieżącą konfigurację drukarki.

Jak sprawdzić czy drukarka jest online?

Sprawdź, czy dla drukarki nie wybrano trybu Użyj drukarki w trybie offline. Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Urządzenia > drukarki & skanery. Wybierz drukarkę, a następnie pozycję Otwórz kolejkę. W obszarze Drukarka upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.

Dlaczego komputer nie wykrywa drukarki?

Jeżeli nasz komputer nie widzi drukarki, pomocne może okazać się odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie drukarki. Klikamy: „Start”, „Ustawienia”, „Urządzenia”, „Drukarki i skanery”, należy znaleźć naszą drukarkę i wybrać „Usuń urządzenie”.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: