Jak skasować błąd drukarki Canon?

Jak zresetować drukarkę Canon do ustawień fabrycznych?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WZNÓW/ANULUJ (RESUME/CANCEL), aż kontrolka ZASILANIE (POWER) mignie 9 razy. Zwolnij przycisk WZNÓW/ANULUJ (RESUME/CANCEL). Ustawienia sieciowe zostaną zainicjowane.

Jak oszukać drukarkę Canon z tuszem?

W jaki sposób można to zrobić? W momencie, gdy po raz kolejny wyświetli się nam komunikat dotyczący braku atramentu, przytrzymujemy przycisk „STOP” przez około 5-10 sekund. Zależnie od modelu ten przycisk może wyglądać inaczej, gdyż spotykany jest również w formie na przykład kółka i trójkąta.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: