Jak skanować z poziomu komputera?

Jak skanować z Drukarki Brother na komputer?

Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera (skaner płaski) lub w automatycznym podajniku dokumentów (ADF), w zależności od modelu urządzenia Brother. Naciśnij przycisk Scan (Skanuj) na urządzeniu Brother i wybierz Scan to PC (Skanuj do komputera) -> File (Plik) lub Scan to File (Skanuj do pliku).

Jak przeskanować swój komputer?

Aby przeskanować komputer, wykonaj te instrukcje: Otwórz program F-Secure Internet Security z menu Start w systemie Windows. Jeśli chcesz zoptymalizować sposób ręcznego skanowania komputera, wybierz opcję Wirusy i zagrożenia > Ustawienia. Na ekranie Ustawienia wybierz opcję Ustawienia skanowania.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: