Jak skanować obustronnie?

Jak skaner dwustronny Epson?

Wybierz ustawienie ADF – Double-sided (Podajnik dwustronny) lub ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) w opcji Document Source (Źródło dokumentu). Kliknij przycisk Preview (Podgląd).

Jak skanować dwustronnie Canon?

Aby skanować przednią stronę dokumentu, a następnie tylną, wybierz ustawienie Dokument (manualny druk dwustronny z ADF) (Document (ADF Manual Duplex)). Ustaw odpowiedni tryb koloru i rozmiar dokumentu oraz rozdzielczość skanowania. Kliknij przycisk Ustaw.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: