Jak skanować do jednego pliku PDF HP?

Jak zeskanować kilka stron do jednego pliku PDF HP Smart?

Skanowanie wielu stron z użyciem ADF Umieść dokumenty przeznaczone do zeskanowania w ADF i otwórz okno programu HP Director. Kliknij przycisk Skanuj dokument. Nastąpi otwarcie okna Skanuj dokument. Wybierz opcję Tekst i grafika jako obraz, Tekst jako obraz, Tekst do edycji lub Tekst z grafiką do edycji.

Jak skanować dokumenty do jednego pliku PDF?

Aby zeskanować papierowy dokument do formatu PDF w programie Acrobat, kliknij polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF….Skanowanie dokumentu papierowego do pliku PDF przy użyciu predefiniowanego ustawienia (Windows)Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF > Skaner > [domyślne ustawienie dokumentu

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: