Jak skaner dwustronny Epson?

Jak zeskanować dokument dwustronny?

Wybierz kartę Skan. Wybierz pozycję Użytkownik w opcji Typ dokumentu, a następnie kliknij opcję Ustawienia niestandardowe. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia skanowania użytkownika. Zaznacz pole wyboru Skanowanie duplex (po obu str.).

Jak działa skaner bębnowy?

Skanowanie za pomocą skanera bębnowego odbywa się w taki sposób, że oryginał jest przyklejany za pomocą cieczy do przezroczystego obracającego się wałka i skanowany za pomocą wiązki. Ta technologia skanowania jest najstarszą metodą digitalizacji fizycznych oryginałów.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: