Jak się realizuje e-recepty?

Jak działa e-recepta?

automat wysyła na telefon pacjenta podany podczas wizyty 4-cyfrowy kod. pacjent podaje kod oraz numer PESEL w aptece, która elektronicznie weryfikuje fakt wystawienia e-Recepty.

Jak odebrac leki na e-receptę?

E-recepta to to elektroniczny odpowiednik papierowej recepty. Od 8 stycznia 2020 r. lekarze mają obowiązek wystawiania tylko elektronicznych recept. Aby odebrać leki z apteki wystarczy podać czterocyfrowy kod otrzymany SMS-em lub e-mailem albo przedstawić wydruk informacyjny.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: