Jak się realizuje e-receptę?

Jak wypełnić e-receptę?

Jak poprawnie realizować recepte w postaci papierowej. … Warunki wstępne złożenia wniosku. … Krok 1 Wygeneruj pliki żądań .csr. … Krok 2 złoż wniosek przez SOW lub RPWDL. … Krok 3 Wystawienie certyfikatu przez centrum certyfikacji systemu P1. … Krok 4 Wygeneruj swoje prywatne certyfikaty. … Krok 5 Wgraj swoje prywatne certyfikaty.

Jak działa e-recepta?

automat wysyła na telefon pacjenta podany podczas wizyty 4-cyfrowy kod. pacjent podaje kod oraz numer PESEL w aptece, która elektronicznie weryfikuje fakt wystawienia e-Recepty.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: