Jak się drukuje w 3D?

Jak zaprojektowac coś do drukarki 3D?

Do wykonania projektu 3D można użyć w zasadzie dowolnego programu do modelowania 3D. Może to być profesjonalne oprogramowanie jak Autodesk Inventor, dużo prostszy, open-source’owy FreeCad lub nawet darmowa aplikacja działająca w przeglądarce, jak Autodesk 123D lub prościutki Tinkercad.

Jak przygotowac drukarke 3D do druku?

Aby ułatwić drukowanie 3D z PLA (polilaktydu), niektórzy polecają naklejenie niebieskiej taśmy malarskiej na stół grzewczy. Wykorzystanie taśmy ma pomóc przyklejeniu się pierwszych warstw druku 3D z PLA do stołu roboczego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: