Jak przygotować etykiety do druku?

Jak zrobić własne etykiety?

Otwórz nowy dokument programu MS Word i z zakładek wybierz Korespondencja -> Etykiety. Pojawi się okno jak poniżej. W polu Adres (1) możesz wpisać dowolną treść – pojawi się ona na wszystkich etykietach. Jeśli pole pozostawisz puste, będziesz mógł uzupełnić treść każdej etykiety ręcznie później.

Jak ustawić drukowanie etykiet?

Tworzenie i drukowanie etykietPrzejdź do pozycji Korespondencja > Etykiety.Wybierz pozycję Opcje i wybierz dostawcę etykiet oraz produkt do użycia. … Wpisz adres lub inne informacje w polu Adres (tylko tekst).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: