Jak przesunąć głowicę w drukarce?

Jak odblokowac glowice drukarki?

Wyjmij głowicę i dotknij do czoła głowicy lekko zwilżoną serwetkę/ręcznik papierowy. Powinny powstać 4 ślady w kolorach „cmyk”. Jeżeli są a drukarka nadal nie drukuje to jest uszkodzona głowica. Jeżeli nie pojawiają się to jest głowica do odblokowania.

Jak wyczyscic głowicy Epson?

Przejdź do programu narzędziowego drukarki EPSON Printer Utility2. Kliknij przycisk Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy). Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania miga.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: