Jak przełączyć z trybu offline na online?

Jak wrócić do trybu online?

Kliknij pozycję Wyślij/Odbierz. Gdy w programie Outlook jest ustawiony tryb Praca w trybie offline, ten przycisk jest wyróżniony. Kliknij pozycję Praca w trybie offline, aby wrócić do trybu online.

Jak przywrócić drukarkę do trybu online?

Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Urządzenia > drukarki & skanery. Wybierz drukarkę, a następnie pozycję Otwórz kolejkę. W obszarze Drukarka upewnij się, że opcja Użyj drukarki w trybie offline nie jest zaznaczona.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: