Jak powiększyć ksero?

Jak zwiększyć rozmiar wydruku?

Zmniejszanie lub powiększanie arkusza w celu dopasowania do stronyNa karcie Układ strony wybierz pozycję Ustawienia strony.Na karcie Strona zaznacz pole wyboru Dopasuj do, a następnie wybierz wartość procentową, aby zmniejszyć lub powiększyć arkusz. … W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Jak powiększyć skan do wydruku?

Plik PDF można powiększać lub zmniejszać o dokładny procent.Wybierz polecenie Plik > Drukuj.W menu Skalowanie strony wybierz opcję Podziel wszystkie strony, aby wyświetlić opcję Skala fragmentu %. … W polu Skala fragmentu wprowadź wartość procentową, o którą chcesz powiększyć lub zmniejszyć plik PDF.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: