Jak połączyć się z drukarką HP?

Jak włączyć Bluetooth w drukarce HP?

Rozwiązanie 1: Włącz drukarkę i BluetoothJeżeli drukarka HP jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałkę w prawo ( ), aby wyświetlić drugi ekran nawigacji.Dotknij ikony Bluetooth ( ).Dotknij opcji Włącz. … Dotknij przycisk OK.

Jak drukować z telefonu na drukarkę HP?

Użyj aplikacji HP ePrint lub oprogramowania HP ePrint, aby drukować do publicznych lokalizacji drukowania HP. Mogą obowiązywać standardowe opłaty za drukowanie/kopiowanie. Do drukowania w chmurze wymagane jest połączenie z Internetem lub siecią z drukarką HP z obsługą funkcji ePrint.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: