Jak połączyć drukarkę z komputerem przez WiFi Epson?

Jak podłączyć drukarkę Epson z komputerem?

W większości przypadków do instalacji wystarczy połączenie drukarki z komputerem za pomocą kabla USB. Po prostu podłącz kabel USB urządzenia drukującego do portu USB w komputerze, a następnie włącz drukarkę.

Jak połączyć się z drukarka Epson?

Wybierz drukarkę w aplikacji do drukowania Epson. Sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest włączona w urządzeniu Smart Device. … Uruchom aplikację Epson iPrint. Stuknij Printer is not selected. … Wprowadź nazwę drukarki, z którą chcesz się połączyć.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: