Jak podłączyć skaner z drukarką?

Jak zmienić drukarkę na skaner?

Przejdź do panelu sterowania drukarki, wybierz opcję skanowania, wybierz komputer, a następnie wyślij skan do komputera.

Jak działa skaner w drukarce?

Czytnik działa w sposób krokowy – głowica przesuwa się i kolejno odczytuje poszczególne linie skanowanego tekstu lub obrazu. Następnie zeskanowany plik jest zapisywany na wskazanym nośniku danych w formacie JPG, PDF lub innym obsługiwanym przez skaner.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: