Jak podlaczyc drukarkę Samsung?

Jak podłączyć telefon do drukarki Samsung?

Połącz się z tą samą siecią Wi-Fi, przejdź do aplikacji Cloud Print i dodaj drukarkę jako nowe urządzenie w ustawieniach. Po dodaniu drukarki do aplikacji pojawi się ona w aplikacjach, z których chcesz drukować, w menu dostępnych drukarek.

Jak skanować w drukarce Samsung?

Dotknij opcji Scan (Skanuj) znajdującej się w górnej części ekranu. Uwaga: Jeśli drukarka nie została jeszcze wybrana ani podłączona, aplikacja Samsung MobilePrint wyświetli monit o wybranie jej z listy drukarek, które są obecnie podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co smartfon.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: