Jak podłączyć drukarkę HP Deskjet 2700 do wifi?

Jak podłączyć drukarkę HP 2700?

Przejdź do 123.hp.com, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie. Otwórz aplikację, a następnie dotknij pozycji Dodaj nową drukarkę lub dotknij znaku plus , aby znaleźć drukarkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji HP Smart, aby podłączyć drukarkę do sieci i urządzenia.

Jak zresetować wifi w drukarce HP 2700?

Drukarki HP DeskJet 2700, 2700e, 4100, 4100e Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacji bezprzewodowej oraz przycisk Anuluj jednocześnie przez pięć sekund, aż przycisk Zasilania zacznie migać.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: