Jak podłączyć drukarkę do sieci domowej?

Jak podłączyć drukarkę do sieci przez USB?

Odłącz drukarkę od komputera i podłącz płaski, prostokątny wtyk przewodu USB do portu USB w routerze.Podłącz drukarkę do źródła zasilania i włącz ją.Uruchom przeglądarkę internetową. W wierszu lokalizacji lub adresu wprowadź adres 192.168.1.1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jak podłączyć drukarkę do sieci LAN?

Jak podłączyć drukarkę LANWciśnij i przytrzymaj na drukarce przycisk FEED i włącz drukarkę. Wydrukują się parametry i ustawienia drukarki. … Podłącz za pomocą standardowego kabla sieciowego (Ethernet) drukarkę do komputera. … We właściwościach połączenia sieciowego zdezaktywuj Protokół IP wersja 6.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: