Jak podłączyć drukarkę Canon do nowej sieci Wi-Fi?

Gdzie jest numer PIN WPS na drukarce Canon?

Załaduj dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter. Naciśnij przycisk Informacje (Information) (A) na drukarce. Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci zawierająca kod PIN.

Do czego służy przycisk WPS?

Przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) to szybki i wygodny sposób na połączenie z domową siecią bezprzewodową. Dzięki tej funkcji nie musisz wpisywać kodu dostępu, aby połączyć się z Internetem poprzez Wi-Fi.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: