Jak podłączyć drukarkę Brother HL 1210 W do Wi-Fi?

Jak połączyć się z drukarka Brother przez Wi-Fi?

Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi. (Wi-Fi) zacznie migać na zielono co trzy sekundy. Na ekranie ustawień Wi-Fi komputera lub urządzenia przenośnego wybierz numer SSID drukarki i wprowadź hasło.

Jak włączyć Wi-Fi w drukarce Brother?

Włącz urządzenie Brother. Naciśnij przycisk Menu na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać Sieć i naciśnij przycisk OK. Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać opcję WLAN i naciśnij przycisk OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: