Jak pobrać recepty z NFZ?

Jak pobrać recepty pro auctore?

W szczególnych przypadkach, uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione w trybie pro auctore i pro familiae, jest możliwe bezpośrednio w oddziale Funduszu, na podstawie dokumentów złożonych wyłącznie w formie papierowej.

Jak wydrukować nowe recepty ze strony NFZ?

Po uzyskaniu danych do zalogowania do Portalu można przydzielić pulę recept, używając zakładki Recepty -> Recepty -> Przydziel nowe numery recept. Recepty można wydrukować samodzielnie lub poprzez punkt drukujący recepty. W Portalu NFZ wskazane jest ustawienie możliwości awaryjnej zmiany hasła drogą elektroniczną.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: