Jak pobrać formularz z Google?

Jak pobrać formularz Forms?

Przejdź do programu Microsoft Forms i zaloguj się przy użyciu konta Konto służbowe platformy Microsoft 365 osobistego Microsoft (Hotmail, Live lub Outlook.com). Uwaga: Możesz również zalogować się do Office.com, odszukać ikony Microsoft 365 po lewej stronie, a następnie wybrać pozycję Formularze.

Jak wydrukować odpowiedzi z formularza Google?

Drukowanie formularza i odpowiedzi Kliknij Pytania lub Odpowiedzi u góry formularza. (Tylko odpowiedzi) Kliknij Podsumowanie lub Pojedynczo. Drukuj. W przypadku formularza i odpowiedzi pojedynczych wybierz ustawienia, a następnie kliknij Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: