Jak odwrócić stronę do drukowania?

Jak ustawic stronę do drukowania?

Obracaj strony ręcznie podczas drukowaniaWybierz polecenie Plik > Drukuj.W części Ustawienia strony w polu dialogowym Drukuj odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.Kliknij przycisk Ustawienia strony w dolnym lewym rogu okna dialogowego Drukuj.Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.

Jak odwrócić stronę w Libre Office?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest: Jak zmienić orientację strony? W tym celu udajemy się w stronę górnego menu gdzie wybieramy sekcję FORMAT. To tu z rozwijanego menu w kolejnym kroku wybierzemy STYL STRONY, następnie przechodzimy do zakładki STRONA. W sekcji Format Papieru odnajdujemy pole wyboru ORIENTACJA.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: