Jak odbezpieczyć plik?

Jak odbezpieczyć plik PDF?

Otwórz plik PDF w programie Acrobat. Używanie narzędzia do odblokowywania: Wybierz polecenie Narzędzia > Ochrona > Szyfruj > Usuń zabezpieczenia.

Jak usunąć hasło do pliku PDF?

Otwórz plik PDF, po czym wybierz polecenie Narzędzia > Chroń > Więcej opcji > Usuń zabezpieczenia. Dostępne opcje są różne w zależności od typu funkcji zabezpieczania hasłem dołączonej do dokumentu: Jeśli dla dokumentu ustawiono tylko hasło otwierania dokumentu, kliknij przycisk OK, aby usunąć je z tego dokumentu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: