Jak obrocic stronę w drukarce?

Jak ustawić stronę do drukowania?

Obracaj strony ręcznie podczas drukowaniaWybierz polecenie Plik > Drukuj.W części Ustawienia strony w polu dialogowym Drukuj odznacz opcję Automatycznie obróć i wyśrodkuj.Kliknij przycisk Ustawienia strony w dolnym lewym rogu okna dialogowego Drukuj.Wybierz nową orientację strony i kliknij przycisk OK.

Jak wydrukować drugą stronę?

Kliknij pozycję Plik > Drukuj. Na liście Drukarka wybierz drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij pozycję Właściwości drukarki. Jeśli widzisz opcje „drukowania dwustronnego”, „drukowania na obu stronach” lub podobnego, drukarka obsługuje drukowanie dwustronne.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: