Jak edytować Plik PDF z Teams?

Jak otworzyć PDF w Teams?

Plik PDF zostanie dodany jako karta adaptacyjna w polu czatu. Możesz dodać wiadomość lub @wspomnieć o innych użytkownikach i kliknąć ikonę Wyślij. Jeśli klikniesz Otwórz, plik PDF otworzy się w przeglądarce Adobe Acrobat w aplikacji Microsoft Teams.

Jak edytować plik PDF?

Otwórz plik w programie Acrobat DC. Kliknij narzędzie Edycja plików PDF w prawym okienku. Używanie narzędzi programu Acrobat do redagowania: Opcje dostępne na liście Format pozwalają dodawać i edytować tekst, a także zmieniać czcionki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: