Jak drukować tylko wybrane fragmenty tekstu?

Jak wydrukować tylko część strony?

Drukowanie części strony dokumentu PDF za pomocą programu Acrobat lub ReaderOtwórz plik PDF w programie Adobe Reader lub Adobe Acrobat.(Acrobat X/Reader X) Wybierz polecenia Edytuj > Wykonaj zdjęcie. … Przeciągnij wokół obszaru, który chcesz wydrukować.Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

Jak wydrukować wybrane strony w Wordzie?

Drukowanie określonych stronWybierz pozycję Plik > Drukuj.Aby wydrukować tylko określone strony, właściwości dokumentu lub prześledzone zmiany i komentarze, kliknij strzałkę w obszarze Ustawienia obok pozycji Drukuj wszystkie strony (domyślna), aby wyświetlić wszystkie opcje.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: