Jak drukować po obu stronach kartki Brother?

Jak drukować dwustronnie na drukarce Brother?

Kliknij kartę Ustawienia Podstawowe . W polu Orientacja wybierz opcję Pionowa lub Pozioma, aby ustawić orientację wydruku. Jeżeli dana aplikacja zawiera podobne ustawienie, zalecamy ustawienie orientacji za pomocą aplikacji. Kliknij listę rozwijaną Druk dwustronny / Broszura, a następnie wybierz opcję Druk dwustronny.

Czy drukarka Brother drukuje obustronnie?

Jeżeli Twoje urządzenie Brother nie posiada automatycznego Duplexu (automatyczne drukowanie na obu stronach kartki papieru), możesz drukować dwustronnie wykorzystując ręczny duplex.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: