Jak drukować obustronnie HP?

Jak drukować dwustronnie na drukarce HP?

Otwórz element Właściwości i kliknij kartę Ustawienia urządzenia. Kliknij znak dodawania (+) znajdujący się obok nagłówka Opcje instalowalne, aby rozwinąć listę. Kliknij opcję Duplekser (drukowanie dwustronne), a następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Zainstalowano. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

Jak zrobić wydruk dwustronny?

Konfigurowanie drukarki w celu drukowania na obu stronach arkusza papieruKliknij kartę Plik.Kliknij przycisk Drukuj.W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Druk jednostronny, a następnie kliknij pozycję Ręczny druk dwustronny.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: