Jak drukować obustronnie Brother?

Jak drukować dwustronnie w drukarce Brother?

Kliknij kartę Ustawienia Podstawowe . W polu Orientacja wybierz opcję Pionowa lub Pozioma, aby ustawić orientację wydruku. Jeżeli dana aplikacja zawiera podobne ustawienie, zalecamy ustawienie orientacji za pomocą aplikacji. Kliknij listę rozwijaną Druk dwustronny / Broszura, a następnie wybierz opcję Druk dwustronny.

Jak ustawić automatyczne drukowanie dwustronne Brother?

Kliknij prawym przyciskiem myszy na drukarkę Brother i kliknij prawym przyciskiem myszy na Właściwości. Kliknij opcję Preferencje drukowania. Na karcie Układ wybierz Orientacja, Drukuj na obu stronach i Kolejność stron. Naciśnij OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: