Jak drukować na dwóch stronach kartki?

Jak najlepiej drukować po obu stronach kartki?

Kliknij pozycję Plik > Drukuj. Na liście Drukarka wybierz drukarkę, której chcesz użyć. W ustawieniachwybierz pozycję Drukuj po obu stronach — Przerzuć arkusze na długiej krawędzi lub Drukuj po obu stronach — Arkusze przerzucania na długiej krawędzi.

Jak drukować na dwóch stronach kartki PDF?

(Windows) Drukowanie dwustronne w programie DC, Acrobat Reader DCW programie Acrobat lub Reader wybierz polecenia Plik > Drukuj.Wybierz opcję Drukuj na obu stronach w oknie dialogowym drukowania.Kliknij przycisk Drukuj.20 maj 2021

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: