Jak drukować na dwóch stronach kartki PDF?

Jak wydrukować obustronnie PDF?

(Windows) Drukowanie dwustronne w programie Acrobat, Reader 10 lub wcześniejszej wersjiW programie Acrobat lub Reader wybierz polecenia Plik > Drukuj.Kliknij przycisk Właściwości.Kliknij kartę Układ. … Wybierz odpowiednie opcje w okienku Drukuj na obu stronach.

Jak drukować na dwóch stronach kartki?

W oknie dialogowym Drukowanie na liście Nazwa drukarki wybierz drukarkę, której chcesz użyć. Kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru. W obszarze opcji drukowania dwustronnegokliknij strzałkę, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Wybierz opcję drukowania dwustronnego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: