Jak drukować na drukarce?

Jak wydrukować kolorowankę na komputerze?

Drukowanie z komputera Nasze kolorowanki można pobrać bezpośrednio na dysk twardy swojego komputera. Wystarczy kliknąć na obrazek prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „zapisz grafikę jako”. Po wyborze tej opcji, obrazek zostanie zapisany w wskazanym folderze na dysku.

Jak wydrukować coś na kilku kartkach?

Można wydrukować obszar mapy na kilku kartkach, aby uzyskać wydruk formatu plakatowego.Wybierz obszar na mapie.W razie potrzeby powiększ mapę.Wybierz kolejno Plik > Drukuj.Wybierz Konfiguracja strony.W obszarze Układ strony wybierz rzędy i kolumny, aby zdefiniować liczbę stron i układ wydruku formatu plakatowego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: