Jak drukować etykiety?

Jak zrobić własne etykiety?

Otwórz nowy dokument programu MS Word i z zakładek wybierz Korespondencja -> Etykiety. Pojawi się okno jak poniżej. W polu Adres (1) możesz wpisać dowolną treść – pojawi się ona na wszystkich etykietach. Jeśli pole pozostawisz puste, będziesz mógł uzupełnić treść każdej etykiety ręcznie później.

Jak wydrukować etykietę na list?

Wydruk etykiety adresowej możliwy jest po utworzeniu i zapisaniu przesyłki, należy kliknąć przycisk „Wydruk” i wtedy zostanie pobrana etykieta. Plik PDF z etykietą należy otworzyć lub zapisać (przeglądarkę plików PDF można pobrać ze strony www.adobe.com).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: