Jak drukować dwustronnie PDF Adobe?

Jak w Adobe Reader wydrukować dwie strony na jednej?

Na jednym arkuszu papieru możesz wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF….Drukowanie wielu stron na arkuszu papieru w programie Acrobat lub ReaderWybierz polecenie Plik > Drukuj.Z menu podręcznego Skalowanie strony wybierz opcję Wiele stron na arkusz.Z menu podręcznego Stron na arkusz wybierz liczbę stron.

Jak wydrukować tylko część PDF?

Drukowanie części strony dokumentu PDF za pomocą programu Acrobat lub ReaderOtwórz plik PDF w programie Adobe Reader lub Adobe Acrobat.(Acrobat X/Reader X) Wybierz polecenia Edytuj > Wykonaj zdjęcie. … Przeciągnij wokół obszaru, który chcesz wydrukować.Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: