Jak drukować dwie strony na jednej kartce PDF?

Jak drukować dwie strony na jednej kartce?

Drukowanie wielu kopii na arkuszuOtwórz publikację, którą chcesz wydrukować, na przykład publikację etykiet.Kliknij pozycję Plik > Drukuj.W obszarzeUstawienia kliknij jedną stronę na arkusz,a następnie wybierz pozycję Wiele kopii na arkusz na liście.W polu Kopie każdej strony wybierz liczbę kopii.

Jak drukować na dwóch stronach kartki?

W oknie dialogowym Drukowanie na liście Nazwa drukarki wybierz drukarkę, której chcesz użyć. Kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru. W obszarze opcji drukowania dwustronnegokliknij strzałkę, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Wybierz opcję drukowania dwustronnego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: