Jak drukować do pliku?

Jak ustawić drukowanie w PDF?

Tworzenie predefiniowanych ustawień drukowaniaWybierz polecenie Plik > Właściwości i kliknij zakładkę Zaawansowane.W sekcji Predefiniowane ustawienia okna dialogowego drukowania ustaw opcje i kliknij OK.10 wrz 2021

Jak zainstalować Drukuj do PDF?

Drukowanie do pliku PDF (Windows)Otwórz plik w aplikacji w systemie Windows.Wybierz polecenie Plik > Drukuj.W oknie dialogowym Drukuj wybierz Adobe PDF jako drukarkę. Aby dostosować ustawienia drukarki Adobe PDF, kliknij przycisk Właściwości (lub Preferencje). … Kliknij przycisk Drukuj.17 lut 2022

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: