Jak drukować bez czarnego tuszu?

Jak drukować bez czarnego tuszu Epson?

Wybierz opcję plain papers (papiery zwykłe) lub Envelope (Koperta) w obszarze Type (Typ). Zaznacz pole wyboru Grayscale (Skala szarości) w obszarze Print Options (Opcje drukowania). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno ustawień drukarki. Wydrukuj zawartość pliku.

Jak drukować tylko w czerni?

Przejdź do ustawień drukarki. Kliknij kartę Main (Główne), a następnie wybierz odpowiednie ustawienie Quality Option (Typ jakości). Wybierz opcję plain papers (papiery zwykłe) lub Envelope (Koperta) jako ustawienie Type (Typ). Zaznacz pole wyboru Grayscale (Skala szarości) w opcji Print Options (Opcje drukowania).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: