Jak dopisać coś w pliku PDF?

Jak zamazać tekst w PDF?

Wybierz polecenie Narzędzia > Redaguj. W menu Edycja wybierz polecenie Redaguj tekst i obrazy. Zaznacz tekst lub obraz w pliku PDF, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Redaguj. Zaznacz tekst lub obraz w pliku PDF, a następnie wybierz polecenie Redaguj w ruchomym menu kontekstowym.

Jak przekreślić tekst w PDF?

Szybkie wyróżnianie, podkreślanie lub przekreślanie tekstu: Zaznacz tekst, kliknij w strzałkę w dół obok przycisku wyróżniania , a następnie wybierz kolor wyróżnienia, podkreślenia lub przekreślenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: